miércoles, 30 de noviembre de 2016

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA / DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA

Familia agurgarriak: hurrengo abenduak 2, Euskeraren Nazioarteko  Eguna ospatuko dugu, ondoren azaltzen dizkizuegun ekintzekin:                              
AURRE LANAK
Abenduaren 2an umeak mozorrotuta etorriko dira bakoitzak aukeratutako mozorroz.

(futbolari, margolari, korrikalari, txirrindulari, igerilari, punki, sukaldari)
ABENDUAK 2 
GOIZEAN
GOIZEKO AGURRAK
HAUR HEZKUNTZAN,ARGITXO GELAZ GELA PASATUKO DA..
 “PIXKA BAT ES MUCHO” KANTAREN KOREOGRAFIA. ( Eskolako blogean ikusi ahal da)
ARRATSALDEAN
HERRI KIROLAK

ANIMAZIOA

Ostiralean dantzatuko eta abeztuko dugun abeztiaren letra eta koreografia eskegita usten ditugu hurrengo link-etan
Estimadas familias: El  2 de diciembre, celebraremos  el día Internacional del Euskera realizando  las actividades que os detallamos a continuación:
TRABAJOS PREVIOS

El alumnado vendrá disfrazado de uno de los siguientes personajes:
(futbolista, pintor, corredor, ciclista, nadador, punki, cocinero)
2 DE DICIEMBRE
MAÑANA
                                                                       SALUDO MATINAL
ARGITXO PASARÁ POR LAS AULAS DE INFANTIL
COREOGRAFÍA DE LA CANCIÓN  ”PIXKA BAT ES MUCHO”. (Se puede ver en el blog)
TARDE
DEPORTES VASCOS

ANIMACIÓN

A continuación tenéis los enlaces al baile y la letra de la canción que bailaremos y cantaremos el viernes
martes, 29 de noviembre de 2016

NATURA IKASGAIA


6. mailako ikasleak azkenengo bi astetan "Nutrizioa" gaiari buruzko hainbat jarduera prestatzen egon dira. Azkenengo emaitza, taldeka bideo bat grabatzea izango da, berriak izango dituzue...

Hemen dituzue prozesuaren argazki batzuk!HALLOWEEN
Halloween was coming and we celebrated it!!! We painted our faces like pumpkins, witches, ghosts, spiders or bats. We were very beautiful and handsome!
We saw some small films and listened to songs about Halloween´s day.
We made a ghost with white paper balls and ate Halloween´s baubles.
We were all children mixed. We did a lot of friends and had a very nice day!!!

viernes, 25 de noviembre de 2016

VELÁZQUEZ'S MENINAS

Today, in Arts & Crafts, pupils of first grade have done some Velázquez's Meninas.

They are artists!!!!


miércoles, 23 de noviembre de 2016

CONVIVENCIA CON "LA CRUZ" / "LA CRUZ"EKOEKIN ELKARBIZITZA

El pasado miércoles el alumnado de 6º de primaria tubo su primera jornada de convivencia con los compañeros del colegio "Hijas de la Cruz".

Nos lo pasamos de maravilla realizando una gynkana en el monte Serantes.


Pasaden asteazkenean 6. mailako ikasleak "Hijas de la Cruz" ikastetxeko kideekin izan zuten 1. elkarbizitza eguna.

Serantes menditik gynkana bat egiten primeran pasatu genuen.

BAI ONDO PASATZEN DUGUN DANTZATZEN

Gure gelan primeran pasatzen dugu abesten eta dantzatzen.jueves, 10 de noviembre de 2016

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

                                                                                                                                             

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SANTA EULALIA

            De acuerdo con la orden del Departamento de Educación, Universidades e Investigación publicada en el B.O.P.V. el 13 de octubre, queda abierto el período de renovación de los Consejos Escolares que debe terminarse antes del 20 de diciembre.

             El Consejo Escolar según el Decreto 7/1997, de 22 de enero, se debe renovar por mitades cada dos años. Los censos electorales estarán expuestos en las carteleras.

            El inicio del proceso de renovación comenzó el 25 de octubre con el nombramiento de la Junta Electoral que se encarga de organizar, controlar y velar por el correcto proceso electoral.

            La junta Electoral está integrada por:
                        Presidente:                     Juan Carlos Torrellas Martín
                        Representante Titular:   Pilar Bueno
                        Representante Padres:   Miguel Ángel González

Calendario del proceso electoral

·         07-11-16:                       Publicación del censo electoral
·         08-11-16 al 14-11-16:  Presentación de candidaturas.
“………Podrán presentarse como candidatos (as) todas las personas incluidas en el censo electoral. No podrán exigirse para la presentación de candidaturas requisitos tales como el estar avalados por la firma de un determinado número de electores (as), formación de candidaturas cerradas o cualquier otro que conlleve limitación del expresado derecho”.
(Art. 15 del BOPV del 24-1-97)
·         15-11-16:                     Proclamación de las candidaturas.
·         24-11-16:                        Votaciones  Padres: hora: 16:30 a 17:30, (en el caso de que el 
                                        número de candidatos exceda el de representantes a cubrir).
·         28-11-16:                     Publicación del nuevo Consejo Escolar.

     Las candidaturas (indicando el nombre, dos apellidos, DNI) se deben entregar en Secretaría en el plazo indicado.

          Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo saliente por el interés y la dedicación con que han velado por el ejercicio de sus funciones.

      Asimismo os invito a todos y cada uno a participar en la renovación del nuevo Consejo. Es una forma de expresar el interés y el agradecimiento hacia aquellos que dedican parte de su tiempo por lograr un mejor funcionamiento del Colegio.

      Esperando vuestra colaboración, un saludo cordial,                                                                                                           Juan Carlos Torrellas
                                                                                                       Presidente del Consejo

   
  SANTA EULALIA IKASTETXEKO HEZIKETA-KOMUNITATEARI

             EHAAen uriren 13an argitaratutako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren aginduaren arabera, Eskola Konstseiuluetako kideak aukeratzeko hauteskunde-prozesua zabaldu egin da, abenduaren 20an amaitzeko.

             Urtarrilaren 22ko 7/1997 Dekretuaren arabera. Eskola Kontseiluaren erdia bi urtean behin berritu behar da. Hauteskunde erroldan agertzen diren guztiek ordezkari izateko edo hautatzeko eskubidea dute.

             Hauteskunde prozesu hau bide onetik joan dadin, urriaren 25ean izendatu zen hauteskunde batzotdea.

              Hauteskunde batzordea beheko hauek osatzen dute:         


                        Mahaiburua:                   Juan Carlos Torrellas Martín
                        Titularraren ordezkaria: Pilar Bueno
                        Gurasoen ordezkaria:     Miguel Ángel González

Hauteskunde prozesuaren egutegia

·         16-11-07:                       Hauteskunde erroldak argitaratuko dira.
·         16-11-08 al 16-11-14:  Hautagaiak aurkezteko epea..
“………Bakoitzari dagokion taldeko hautagai izan daiteke hautesle erroldan dagoen guztia. Kandidatura aurkezteko ezin izango da eskatu hautesle kopuru zehatz baten sinadurek abalatuta egotea, hautesle zerrenda itxiak osatzea edo aipatutako eskubidea mugatzen duen beste edozer.” (97-01-24ko EHHAko 15. Agindua).
·         16-11-15:                        Hautagaiak aldarrikatuko dira.
·         16-11-24:                        Gurasoen hauteskundeak : ordua: 16:30 a 17:30, (hautagai kopurua ordezkariena baino handagoa bada).
·         16-11-28:                         Eskola Kontseilu berria argitaratuko da.
         
             Hautagaiak izena eman beharko dute Idazkaritzan, emandako epean. Horretarako izena, bi abizen eta NAN zenbakia zehaztu behar da.

             Hauteskunde erroldak Idazkaritzako informazio karteldegian egongo dira ikusgai.

             Eskerrak eman nahi dizkiet Kontseiluko kideei beren lanean jarri duten interés eta arduragatik.

            Halaber, Eskola Kontseiluaren berriztapenean parte hartzera gonbidatzen zaituztet, ikastetxerako lan egiten duten pertsonei eskerrak adierazteko erarik onena baita.

           Parte hartuko duzuelakoan, agur bero bat

                                                                                  Juan Carlos Torrellas

                                                                                                Kontseilu-burua 

miércoles, 9 de noviembre de 2016

TXOKO BERDEA


Pasa den ostiralean, prestatu genuen egun zoragarri bat asteko lantzen A21eko proiektua Eskolako ume guztiak berdez jantzita etorri ginen.

 Eskolan oinatzak beteta utzi genuen eta hala sorpresa denak txoko berdera eramaten gintuzten


2,3,4,eta 5 urteko umeek babak landatu genituen Eta bostgarren mailakoek ilarrakEta polit polita apaindu genuen gure hortua lelo bat ipintzen: LAGUNEKIN BARATZEAN!!!!


eta Arratsaldean gaztainak eta dantza

Putz eta putz haize harroputz!